DESIGNED BY JOOMLATD
    • Наше місто: фестиваль лемківської культури "Дзвони Лемківщини"
    • Відділ освіти,молоді та спорту
    • Колегія відділу освіти, молоді та спорту
    • Урочиста мить нагородження
    • Національно-патріотичне виховання: обласний етап гри "Сокіл" ("Джура")

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

      Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти, інших чинних нормативно-правових актів.

        Важливе відповідальне завдання здійснення всебічного розвитку дітей покладено на працівників дошкільних навчальних закладів. Здійснюється робота щодо поліпшення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення належного виконання ними функціональних обов’язків. 

     Ключовим пріоритетом в освітній діяльності дошкільних навчальних закладів району для забезпечення сталого, інноваційного їх розвитку у 2017/2018 році є спрямування зусиль на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично та оптимістично налаштованої особистості з перших років і до вступу в школу.

    Особливості роботи дошкільних навчальних закладів визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти, із врахуванням особливостей регіону, закладу, освітніх інтересів, запитів дітей, побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

      Протягом року вся методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району спрямовується на виконання основних нормативних документів, які визначають концептуально нові напрямки освітньо-виховної роботи. 3 метою осмислення специфіки змісту й глибини сприйняття педагогами Базової програми, визначення обґрунтованих шляхів практичного її впровадження, в районі здійснюються різні форми випереджального навчання педагогів. Тому, заклади району, кожен зокрема, розробляють свою, у довільній формі концепцію, враховуючи такі компоненти як перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків, розвиток творчих здібностей, проблемно-пошукова діяльність, інтерактивні технології, диференційовані форми організації освітнього процесу, чітке визначення позиції вихователя та дитини, на принципах взаємності, партнерства, успішності кожного в спільній справі.

     У 2017/2018 навчальному році у районі функціонує 15 дошкільних навчальний заклад, з них 2 ясла-садки, 3 навчально-виховні комплекси, 10 дитячих садків. 

 

TOP